Akcja Świąteczna Paczka dla Wołynia

Szanowni Rodzice, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w Akcji Świąteczna Paczka dla Wołynia.
Jest to już kolejna edycja, w której uczestniczą wszystkie Zgierskie przedszkola i szkoły.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wielkie Państwa zaangażowanie w krzewienie niesienia pomocy i udzielenie wsparcia w tragicznych warunkach czasu wojny.
Akcję wspiera Prezydent Miasta Zgierza.
Dary zbieramy do 22 grudnia 2023 r.

Skip to content