9 lutego 2022

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

  • Terminy określa Zarządzenie Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.
  • Kryteria określa Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w terminach:

  • kontynuacja edukacji przedszkolnej: od 22 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
  • postępowanie rekrutacyjne: od 1 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r. do godz. 16:00
  • postępowanie uzupełniające: od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 16:00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

DOKUMENTY:
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2023/2024

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ dotyczy naboru do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW dotyczy naboru do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024

Skip to content