Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

  Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja Read more about Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”[…]

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży.

Oferty ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022: https://bezpieczny.pl/  – oferta . TU Aviva Przystąpienie do ubezpieczenia może odbyć się w dwóch formach: TRADYCYJNA polisa zawierana w Placówce, składki zbierane w Placówce ONLINE rodzice samodzielnie rejestrują swoje dziecko przez Internet – szczegółowo instrukcja ONLINE w zał. link do przystąpienia online: https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=823327D0A76CAE3883C18E46129A996790CDE151B922D196204EA054EE0964C2 . Nauczycielska Agencja Read more about Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży.[…]

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne: – termin składania wniosków do 15 września 2021 r., – dochód netto na osobę do 528 zł; – wypełniony wniosek składamy w sekretariacie szkoły. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Sposób rozliczania zasiłków i stypendiów szkolnych Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

Z dużą satysfakcją informujemy, iż Pani Joanna Kirsz otrzymała grant CMI na prowadzenie koła informatyczno – algorytmicznego z elementami języka angielskiego dla uczniów naszej szkoły. Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży uzdolnionych informatycznie. Zapraszamy uczniów klas 4 -6 do uczestnictwa w bezpłatnych Read more about Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole[…]

Skip to content