16 kwietnia 2019

O nas

Deklaracja dostępności

W pionie oddziałów 0–VI jest 12 oddziałów integracyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania w różnych dziedzinach biorąc udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
– koło informatyczne,
– koło języka angielskiego dla kl. 0
– koło języka angielskiego dla kl. IV – VI
– koło liturgiczne,
– schola,
– koło polonistyczno-teatralne
– koło plastyczne,
– Koło Przyjaciół Biblioteki,
– koło turystyczne klas I – III,
– Szkolna Kasa Oszczędności,
– Szkolne Koło LOP,
– Szkolne Koło Sportowe,
– zajęcia pływackie na basenie (klasy II i III),

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach usprawniających:
– gimnastyki korekcyjnej,
– logopedycznych w Centrum Komputerowej Diagnozy i Terapii,
– Terapii Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej metodą Tomatisa,
– rehabilitacji leczniczej,
– rytmiki,
– zajęć psychologicznych „Mediacja społeczna szansą porozumienia”
– zajęć profilaktycznych „STOP PRZEMOCY W SZKOLE” – zabaw świetlicowych.

Stałymi elementami życia naszej szkoły są takie imprezy, jak np. piknik integracyjny,ślubowanie klas pierwszych, Dzień Samorządności,jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa,Dzień Kobiet, Święto Sportu Szkolnego, Dzień Dziecka.
Nauczyciele organizują wycieczki turystyczno – krajoznawcze i tematyczne, np. do teatrów, kin, muzeów, bibliotek i innych instytucji kulturalno – oświatowych.

Baza dydaktyczna dostosowana do potrzeb naszych uczniów, to:
– oddzielny blok kształcenia zintegrowanego,
– rozwiązania architektoniczne zabezpieczające potrzeby osób niepełnosprawnych,
– pracownie dla dzieci młodszych z kącikami relaksacyjnymi,
– pracownia komputerowa,
– biblioteka z czytelnią wyposażona w tablicę interaktywną,
– Internetowe Centrum Multimedialne,
– świetlica szkolna ze stołówką,
– gabinet terapii logopedycznej,
– sala rytmiki,
– sala gimnastyki korekcyjnej,
– sala rehabilitacyjna,
– sale gimnastyczne i boiska sportowe.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, stale pogłębiającej wiedzę i umiejętności, zapewniamy wysoki poziom nauczania, dostosowany do możliwości wszystkich uczniów.

Pracujemy w oparciu o innowacyjne i autorskie programy nauczania i wychowania :
– program innowacyjny „Integracja dzieci z deficytami rozwojowymi z dziećmi zdrowymi”,
– program profilaktyczno-wychowawczy „STOP przemocy w szkole”
– program „Edukacja przez sport”,
– „Program nauczania pływania dzieci i młodzieży”,
– program społeczno – wychowawczy „Jak zmniejszyć agresję u swoich podopiecznych”   dla klas III,
– program „Zgierz – moje miasto, moja Ojczyzna”.

Znając potrzeby środowiska, podejmujemy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, np.
nasza szkoła przyłączyła się do kampanii „Szkoła bez przemocy”, wszyscy uczniowie klas
I – III objęci są programem edukacyjnym „Zdobywamy odporność”, uczniowie klas III uczestniczą w akcji edukacyjnej „Bezpieczna energia”.

Prowadzimy stałą współpracę z instytucjami wspierającymi uczniów i rodziców:
– Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,
– Ośrodkiem Wspierania Rodziny,
– Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD „Szansa”,
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym,
– Komendą Powiatową Policji,
– Polskim Związkiem Logopedów,
– Zgierskim Hospicjum dla Dzieci,
– Polskim Towarzystwem Dysleksji.

Skip to content