26 września 2019

Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży świadczy bezpłatne usługi terapeutyczne w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Miasta Zgierza.

Oferta Centrum obejmuje m.in.:

 1. terapię psychologiczną;
 2. terapię pedagogiczną;
 3. logopedię;
 4. integrację sensoryczną;
 5. terapię metodą Tomatisa;
 6. trening umiejętności społecznych;
 7. zajęcia z rehabilitantem;
 8. zajęcia w sali VR (virual reality);
 9. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 10. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
 11. mediację społeczną;
 12. naukę języka migowego.

Regulamin Zgierskiego Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Skip to content