RADA RODZICÓW – numer konta bankowego

Rada Rodziców założyła konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Zgierzu  o numerze 51 8783 0004 0031 5885 2000 0001 Na podstawie paragrafu 9 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców: Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: – ze składek rodziców, – z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji, – Read more about RADA RODZICÓW – numer konta bankowego[…]

Sympozjum naukowe „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”

W dniach 30.03-01.04.2023 około 100 uczniów z całej Polski, w tym sześcioro z naszej szkoły – Estera (Va), Maja (IVa), Veronika i Zuzanna (IVc) oraz Piotr (Va) i Filip (IVa) – wzięło udział w sympozjum naukowym odbywającym się pod hasłem „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”. Organizator Read more about Sympozjum naukowe „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”[…]

Skip to content