17 kwietnia 2019

Rada Rodziców

Rada Rodziców założyła konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Zgierzu  o numerze

51 8783 0004 0031 5885 2000 0001

Na podstawie paragrafu 9 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców:
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
– ze składek rodziców,
– z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
– z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkolnego.

W związku z powyższym zachęcamy do bezpośrednich wpłat na konto z odpowiednim dopiskiem w tytule przelewu.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Przewodnicząca Rady – pani Sylwia Bełkowska
  • Wiceprzewodnicząca Rady – pani Agata Wójcik
  • Skarbnik Rady – pani Agnieszka Kurantkiewicz
  • Sekretarz Rady – pani Sylwia Kotecka

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • pani Martyna Zaskórska – Jankowska
  • pani Justyna Lubińska – Lisiecka

—–
REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu

Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content