16 kwietnia 2019

Dokumenty szkoły

 

STATUT SZKOŁY
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY 2023/2024
Harmonogram pracy szkoły 2023/2024 
Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 
MISJA I WIZJA SZKOŁY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA:
BIOLOGIA
EDUKACJA PRZEZ SZACHY
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
HISTORIA
INFORMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
MUZYKA
PLASTYKA
RELIGIA
TECHNIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH obowiązujące w  Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA w Szkole Podstawowej Nr 1 z  Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w budynku przy ul. PIŁSUDSKIEGO 1.
Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu w budynku przy ul. Musierowicza 2.
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY DOKONYWANIA WPISÓW W CZĘŚCI ŚWIADECTWA DOTYCZĄCEJ SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.
REGULAMIN PROGRAMU „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”
PROGRAM PROFILAKTYCZNY dla grup przedszkolnych „AGRESIK”
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA UCZNIOM BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
REGULAMIN STOŁÓWKI
 
Skip to content