16 kwietnia 2019

Nasze prawa

PRAWA DZIECKA I PRAWA UCZNIA

Postawę prawną realizacji i ochrony praw dziecka w Polsce tworzą Konstytucja RP
i polskie ustawodawstwo oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe
dotyczące praw człowieka, w szczególności praw dziecka.
Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia.
W Polsce najważniejsze, odnoszące się do dziecka, akty prawne to:
– Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– Ustawa z dn. 6 stycznia 2000 r.o Rzeczniku Praw Dziecka
– Konwencja o Prawach Dziecka

TU SZUKAJ POMOCY:

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
ul. Śniadeckich 1
00-656 Warszawa
biuro przyjmuje codziennie w godzinach 815 – 16 15
w czwartek 1000 – 18 00
Telefon informacyjno-interwencyjny:
(22) 696 55 50
czynny: codziennie w godz. 815 – 20 00,
fax: (22) 629 60 79 (całodobowo)

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
PRZESTRZEGANIA PRAW UCZNIA I PRAW DZIECKA

w Łódzkim Kuratorium Oświaty
p. wizytator Bożena Krajewska – Bicz
dyżur telefoniczny:
wtorek 1400 – 16 00

Strony, na których znajdziesz informacje o prawach dziecka
i prawach ucznia:

http://www.brpd.gov.pl/co_to_sa_prawa_dziecka.html
– co to są prawa dziecka?
http://www.brpd.gov.pl/index1.html
– strona Rzecznika Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/
– Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/928/
– prawa ucznia na stronie Interkl@sy
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/928/idc/3/
– spis szczegółowych praw ucznia na stronie Interkl@sy

Skip to content