16 kwietnia 2019

Pracownicy w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR  SZKOŁY:
Magdalena Medyńska

kontakt:  magdalena.mednska@interia.pl

WICEDYREKTORZY  SZKOŁY:

Teresa Gębicka

Aneta Szwajkiewicz
kontakt:  aneta.szwajkiewicz@interia.pl

NAUCZYCIELE (budynek ul. Piłsudskiego 1):

LOGOPEDZI Jolanta Barut
Renata Bednarz
Sylwia Szpakowska
Aneta Szwajkiewicz
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI Jolanta Barut
Bożena Jędrzejczak
NAUCZYCIEL HISTORII Elżbieta Szpruch (4c)
NAUCZYCIELE INFORMATYKI Katarzyna Krasnodębska
Artur Surma

NAUCZYCIELE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Aneta Cygan
Joanna Kirsz (6c)
Ada Szałwińska (6b)
NAUCZYCIELE
JĘZYKA POLSKIEGO
Dorota Korczak
Anna Piotrowska
Aneta Szczepaniak (4b)
NAUCZYCIELE
EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
Małgorzata Bartoli (3c)
Anna Bogusławska (3b)
Magdalena Janik-Góra (1d)
Beata Janusik-Kamińska (2a)
Justyna Maćkowiak (1c)
Agata Ostrowska (1b)
Sylwia Wolska (1a)
Małgorzata Zamojska-Rezler (3a)
Ilona Zachor (2b)
NAUCZYCIEL GEOGRAFII Angelika Orszewska
NAUCZYCIELE MATEMATYKI Katarzyna Gałązka (4a)
Krzysztof Gałkiewicz
NAUCZYCIEL MUZYKI Anna Pasieka
NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – oddział 5-latki:
Magdalena Sobczyńska
– oddział 0a:
Paulina Filipczak
Marlena Czarnacka
– oddział 0b:
Małgorzata Walczak
Dominika Grzelak
NAUCZYCIEL PLASTYKI Marika Sobczak
NAUCZYCIEL PRZYRODY/BIOLOGII Aleksandra Owczarczyk
NAUCZYCIELE RELIGII Bożena Andrzejczak
Ewa Grodecka
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY Anna Augustyniak
Monika Barańska-Suszniak
Monika Pawlicka
Monika Rogacka-Szczepaniuk
Marika Sobczak
NAUCZYCIEL TECHNIKI Katarzyna Krasnodębska
NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY Kamila Bartczak (6a)
Elżbieta Błaszczyk (3b)
Łukasz Filipczak (1c)
Natalia Gajda (4a)
Katarzyna Grzebińska (4c)
Beata Kosmalska (1b)
Anna Laskowska (0a)
Agnieszka Łuczak (2a)
Aneta Mikołajczyk (5a)
Ewa Momcilowić (6b)
Katarzyna Pełczyńska (4b)
Sylwia Szpakowska
(5b)
Krystyna Szyszka (1a)
Izabela Wróbel (2b)
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE
Aneta Mikołajczyk (5a)
Artur Surma
NAUCZYCIELE
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Anna Fremel
Jakub Jurek
Łukasz Kosiorek
Damian Tymejczak
NAUCZYCIEL ETYKI Aneta Szczepaniak (4b)
PEDAGOG Natalia Gradowska-Fidyk
PEDAGODZY SPECJALNI
Magdalena Medyńska
Aneta Szwajkiewicz
Bożena Wolska
PSYCHOLOG Jolanta Majcher-Grzegorzewska
TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Marlena Czarnacka
Małgorzata Kowalska
Izabela Wróbel

KIEROWNIK  GOSPODARCZY:

Agnieszka  Eljasik

INTENDENTKA: 

Agnieszka Stępień

SEKRETARZ:

Mirosława Mroczek

OPIEKA MEDYCZNA:

Krystyna Janik

PRACOWNICY  OBSŁUGI:

Małgorzata Sokalska – kucharka
Katarzyna Bednarek – pomoc kucharki
Bogusław Lemański – pomoc kucharki
Joanna Łatka – pomoc kucharki
Dariusz Małachowski – konserwator
Dariusz Rychlik – konserwator

Panie dbające o porządek w szkole:
Dorota Jankowska
Ewa Karaśkiewicz
Ewa Karwańska
Monika Wasiak

Renata Wrońska

Skip to content