O nas

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole uczniowie uczęszczają do 19 oddziałów oraz 3 oddziałów przedszkolnych. W pionie oddziałów 0–VI jest 12 oddziałów integracyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych >Czytaj więcej<
Go to Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

NASZE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ZAPEWNIAJĄ DZIECIOM I RODZICOM: Serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji Organizację i metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Go to Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży świadczy bezpłatne usługi terapeutyczne w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Miasta Zgierza.

Integracja

W klasach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch pedagogów

Aby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym prawo do korzystania z powszechnie obowiązujących form kształcenia, a rodzicom możliwość korzystania z prawa do swobodnego wyboru drogi edukacyjnej dla swojego dziecka utworzono w naszej szkole z dniem 1 września 2000r. oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2000/2001 naukę rozpoczęli uczniowie w 4 klasach pierwszych w tym 2 klasach integracyjnych, do których uczęszczało 10 dzieci niepełnosprawnych. Aby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym prawo do korzystania z powszechnie obowiązujących form kształcenia, a rodzicom możliwość korzystania z prawa do swobodnego wyboru drogi edukacyjnej dla swojego dziecka utworzono w naszej szkole z dniem 1 września 2000r. oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2000/2001 naukę rozpoczęli uczniowie w 4 klasach pierwszych w tym 2 klasach integracyjnych, do których uczęszczało 10 dzieci niepełnosprawnych.

NASI UCZNIOWIE O NAS

Aktualności

SKONTAKTU SIĘ Z NAMI