Aktualności

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

Z dużą satysfakcją informujemy, iż Pani Joanna Kirsz otrzymała grant CMI na prowadzenie koła informatyczno – algorytmicznego z elementami języka angielskiego dla uczniów naszej szkoły. Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży uzdolnionych informatycznie. Zapraszamy uczniów klas 4 -6 do uczestnictwa w bezpłatnych Read more about Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole[…]

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – tryb stacjonarny.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie Read more about Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – tryb stacjonarny.[…]

Organizacja szczepień w szkołach.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znajdują się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączony jest poniżej. Szczegółowe informacje znajdują się także Read more about Organizacja szczepień w szkołach.[…]

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE! 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. To drugi już początek nowego roku szkolnego, inny niż w latach wcześniejszych, bo nadal w okresie trwającej pandemii COVID – 19. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi, przygotowanymi przez MEiN, MZ i GIS naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpiecznych Read more about Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.[…]

Przekaż 1% dla naszej szkoły

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Przyjaciele SP 1 w Zgierzu! Przekażcie  1% środków finansowych dla naszej szkoły w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT ze wskazaniem na Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu. Im więcej nas będzie, tym więcej dobrego zrobimy! Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły i Read more about Przekaż 1% dla naszej szkoły[…]