Umowa Zgierska – Dumni ze Zgierza

1821-2021

Dumni ze Zgierza

W 2021 roku obchodzimy dwusetną rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej.

Dokument z 30 marca 1821 roku miał przełomowe znaczenie dla historii naszego miasta. Powstał w bardzo ważnym momencie i sprawił, że odtąd Zgierz mógł rozwijać się jako nowoczesny ośrodek sukienniczy.

Umowa Zgierska była impulsem dla rozwoju całego regionu. To Zgierz był historycznie pierwszym miastem tkaczy, kolebką Ziemi Obiecanej.

Dopiero w późniejszych latach nastąpił burzliwy rozwój przemysłowej Łodzi.

Jesteśmy dumni ze Zgierza – jego pionierskiej roli w historii „włókienniczego zagłębia”, sukienniczej tradycji i wielokulturowości.

Dziś, nawiązując do wydarzeń sprzed 200 lat, chcemy żyć w Zgierzu przyjaznym: dla młodych

i seniorów, dla mieszkańców i gości, dla przedsiębiorców i turystów.

Chcemy, by Zgierz był dobrym miejscem do życia, pracy, nauki i rozrywki.

 

Skip to content