16 kwietnia 2019

Szkolny klub wolontariatu

Zadania realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

Zadanie 1.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?

Wychowawcy klas w miesiącu marcu przeprowadzili na godzinie wychowawczej, pogadanki nt.: Co to jest wolontariat?, Kto może być wolontariuszem?, W jaki sposób można pomagać?, Jakie korzyści są z pomagania?. Zadanie to nauczyciele realizowali wg własnego pomysłu, niektórzy wykorzystali na swoich zajęciach gotowy scenariusz https://fraubuda.wordpress.com/2017/03/09/krotki-film-na-godzinie- wychowawczej-czyli-tym-razem-o-pomocy/. W każdej z klas nauczyciele wychowawcy dokonali zapisu w dzienniku nt. przeprowadzonej lekcji.

Zadanie 2.
Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.

W każdej klasie przeprowadzono zajęcia dotyczące tematyki wolontariatu – „Co to jest wolontariat?”. Efektem końcowym spotkań było m. in. przygotowanie plakatów. W celu propagowania idei wolontariatu na holu głównym oraz z przy wejściu do szkoły przygotowano wystawę prac wykonanych przez uczniów.

 

Zadanie 3.
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.

Na terenie szkoły było przeprowadzono wiele akcji charytatywnych:

a) na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci
Cała społeczność szkolna od roku 2011 jest zaangażowana w zbiórkę dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Każdego roku, przekazujemy pełne worki plastiku, który można ponownie przetworzyć. W ten sposób chronimy nasze środowisko, jak również wspieramy potrzebujące dzieci. W zeszłym roku przekazaliśmy do hospicjum 500 kg nakrętek. W tym roku przekazaliśmy już 400 kg nakrętek. Z każdym rokiem udaje nam się włączać coraz więcej osób do akcji. Za uzyskane finanse, hospicjum spełnia marzenia dzieci.

 

b) na rzecz chorych potrzebujących pomocy
Na terenie szkoły zorganizowano kiermasz oraz zbiórka pieniędzy dla p. Bożeny K. – wychowawcy z Domu Dziecka. Fundusze były niezbędne na zakup nierefundowanego lekarstwa.
c) na rzecz Zgierskiego Schroniska dla Zwierząt
W miesiącu listopadzie, grudniu i kwietniu uczniowie klas Va, VIb, VIc (w każdym tygodniu inna klasa miała dyżur) na przerwach sprzedawali, przygotowane przez siebie lub swoich opiekunów, zdrowe przekąski. Zebrano 800 zł. Pieniądze zostały przekazane do zgierskiego schroniska na zakup karmy i leczenie zwierząt.
Obyła się również zbiórka karmy dla zwierząt ze zgierskiego schroniska.
Uczniowie klas VI b – 5 uczniów, VIc – 6 uczniów w sobotę jeździli do zgierskiego schroniska dla zwierząt, aby wyprowadzać psy na spacer po pobliskim lesie.

 

       
d) na rzecz Fundacji Centrum Dialogu Kostiuchnówka
W grudniu zbierano na terenie szkoły artykuły żywnościowe w ramach Świątecznej Paczki dla Wołynia.
e) na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łodzi
Włączyliśmy się również w okresie zimowym w zbiórkę odzieży i artykułów spożywczych dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łodzi.
f) na rzecz Caritas
W ramach akcji Caritas uczniowie wraz z nauczycielami w okresie przedświątecznym w sklepie Biedronka włączyli się w zbiórkę artykułów spożywczych dla osób potrzebujących. Na terenie szkoły odbyła się również sprzedaż świec i artykułów świątecznych, z których dochód przeznaczono na akcje Caritas.
        
g) na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda
Odbyła się również sprzedaż kart świątecznych, z których dochód przeznaczony był dla Stowarzyszenia Sursum Corda, która realizuje działania, uczące samodzielności, „dają wędkę, a nie rybę”
        
h) na rzecz Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO
50 uczniów pod opieką nauczycielek religii przygotowało przedstawienie bożonarodzeniowe dla Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.
        
Zadanie 4.
Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.

Z okazji Dnia Wolontariusza w naszej szkole zrealizowano dwa zadania:
a) Gazetka ścienna o tematyce wolontaryjnej
Z okazji Dnia Wolontariusza, jak co roku, przygotowano gazetkę ścienną. Zamieszczono na niej podstawowe informacje nt. wolontariatu. Przypominano o wszystkich akcjach, w których szkoła od trzech lat brała udział, w tym o w współpracy z instytucjami: Łódzkim Hospicjum dla Dzieci w Łodzi, Stowarzyszeniem Hospicjum Jana Pawła II w Zgierzu, Caritas, Schronisku dla Zwierząt w Zgierzu.
Dyplomy dla zaangażowanych w pracę wolontariuszy są rozdawane na zakończenie roku szkolnego.
b) Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w Łodzi:
Na spotkaniu omówione były bieżące działania hospicjum. Uczniowie uzyskali też informacje, w jaki sposób mogą wolontaryjnie wspomagać podopiecznych objętych opieką hospicyjną.
Jednocześnie odbyła się prezentacja sprzętu podtrzymującego życie. Panie pielęgniarki z Łódzkiego Hospicjum przedstawiły sposób jego pracy i opowiedziały do czego służy.

         
Zadanie 5.
Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących akcjach charytatywnych:
a) Pola Nadziei – dla Stowarzyszenia Hospicjum Jana Pawła II w Zgierzu:
Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym po raz trzeci, wzięli udział w akcji Pola Nadziei. Akcja ma na celu propagowanie idei hospicyjnej. Składa się z dwóch części. Jesienią uczniowie przynoszą do szkoły cebulki żonkili. Są one sadzone przez uczniów pod opieką wychowawcy lub nauczyciela przyrody, na skwerku, przed szkołą. Wiosną, gdy rozkwitają mają przypominać nam o nadziei i niesieniu pomocy.
Akcja Pola Nadziei na terenie Zgierza w tym roku odbyła się 22 kwietnia – 16 uczniów razem z trzema nauczycielkami, w zimny poranek wyszło, aby zbierać datki na budowę Hospicjum dla osób Dorosłych w Zgierzu. W tym roku zebraliśmy 1042 zł.

b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
Również po raz trzeci uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w 25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graliśmy dla ratowania życia i zdrowia na oddziałach ogólno-pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W ramach akcji, w tym roku, tydzień przed wielkim finałem została uruchomiona fotobudka na terenie szkoły. Uczniowie po wrzuceniu datku w dowolnej kwocie, mogli zrobić sobie zdjęcia, które następnie były zamieszczane na stronie internetowej szkoły. W Wielkim Finale WOŚP w niedzielę ulicami Zgierza kwestowało 12 uczniów pod opieką nauczycieli.

Obie akcje wspomagają bardzo potrzebujących. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w powyższych zadaniach. Uczą się pozytywnych zachowań, wolą po mimo zimna, brać udział w tak szlachetnych akcjach. Akcje te z pewnością będą kontynuowane w następnych latach.

Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat:
„Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

POMOC LUDZIOM

Na świecie jest tyle potrzebujących ludzi
i nikt z nich tak bardzo nie marudzi.
Oni cierpią i płaczą w głębi,
nawet jeśli na dworze coraz bardziej się ziębi.

Oni myślą o swych rodzinach,
o tęsknotach i codziennych udawanych minach.
Dlatego dla nich powstały organizacje,
które nigdy nie jadą na wakacje.

Przykładem organizacji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
dla nich nigdy nie ma nocy.
Zawsze gotowi, zwarci do pracy
i dobre uczynki przynoszą na tacy.

Chorym dzieciom pomagają oni
i nigdy nikt się przed tym nie broni.
Powstała ona 2 marca 1993 roku
i dalej działa w toku.

Jerzy Owsiak jest założycielem,
który staje się ich przyjacielem.
Unicef kolejną organizacją jest,
która pokazuje super gest.

Pory roku ich nie obchodzą,
bo oni po świecie chodzą.
Krajom świata pomagają
i razem z nimi świat zmieniają.

Dzieci zdrowe się stają
i za to uśmiech swój dają.
Dzieci na świecie ciężki żywot mają
bez jedzenia i picia ledwo co przeżywają.

Chociaż już koniec
proszę niech nie zatrzymuje się ten goniec.
By ludzie żyli w szczęściu
i nie myśleli o odejściu.
Zuzana K.

Uczniowie wykazali zainteresowanie konkursem. Została nagrodzona praca Zuzanny K. kl. VI c, dwie otrzymały wyróżnienie.

Zadanie 7
Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

Temat empatii oraz postaw altruistycznych jest stale obecny podczas różnorodnych zajęć przedmiotowych (np. podczas lekcji etyki, religii, przyrody czy j. polskiego), jak również na godzinach wychowawczych. W bieżącym roku szkolnym położyliśmy szczególny nacisk na temat ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych w rozmowach wychowawczych z uczniami oraz podczas zajęć terapeutycznych rozwijających kompetencje społeczne. Dodatkowo, podczas godzin wychowawczych, wychowawcy w rozmowach z uczniami zwracali szczególną uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
Uczniowie podczas zajęć, mieli także szansę przećwiczyć scenki sytuacyjne z wykorzystaniem metody dramy.

 

Zadanie 8
Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.

1. Zajęcia w bibliotece szkolnej.
Podczas X edycji akcji „Lubię czytać” wolontariusze przygotowali baśń H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, „Legendę o Januszu założycielu Łodzi”, „Zamek łęczycki”.
Chętni uczniowie przygotowali teksty i odczytywali je przed zgromadzonymi koleżankami i kolegami z różnych klas, według ustalonego harmonogramu spotkań. Dla uatrakcyjnienia czytanych opowiadań nauczycielki przygotowujące uczniów zadbały o scenografię i kostiumy dla uczniów.

 

2. „Taneczne przerwy” od roku 2011 w naszej szkole są prowadzone taneczne przerwy. Chętne uczennice przygotowują układy choreograficzne przy ulubionej muzyce.

 

3. Akcja „Sportowcy sportowcom” polega na pomocy koleżeńskiej w nauce. Uczniowie, którzy nie mają trudności edycyjnych na przerwach lub po lekcjach zostają w świetlicy szkolnej, bibliotece i pomagają przygotować się do zajęć rówieśnikom lub odrobić prace domowe.

Zadanie 9
Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać?” Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

W maju przeprowadzono ankietę pt. „Czy warto pomagać?”
Ankieta zawierała następujące pytania:
1. Czy uważasz, że warto pomagać innym?
2. Czy ty pomagasz innym?
3. Czy brałeś udział w akcjach organizowanych przez Szkolny klub wolontariatu / Caritas/inne?
4. Czym powinno zajmować się Szkolny Klub Wolontariatu?
Przeprowadzenie ankiety miało na celu zbadanie jaki jest stopień świadomości i wiedzy uczniów na temat wolontariatu i pomagania, na temat działających w szkole społeczności mających za cel działania na rzecz potrzebujących. Ukazało także poziom zaangażowania dzieci w akcje pomocowe oraz ich otwartość na nowe działania. Wyniki ankiety pokazują, że uczniowie naszej szkoły uważają, że warto pomagać (100 % badanych udzieliło takiej odpowiedzi), rozumieją na czym polega udzielanie pomocy i potrafią tę pomoc nieść.

 

Skip to content