13 stycznia 2022

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZGIERZU

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy
  administracyjni szkoły oraz rodzice uczniów.

 

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, tj. mogą korzystać samodzielnie
  ze wszystkich zbiorów wypożyczalni.

 

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć na okres jednego miesiąca cztery książki:
  jedną lekturę oraz trzy książki z innych działów.
  Nie wolno przetrzymywać książek, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

 

 1. Uczniowie klas szóstych oraz przygotowujący się do konkursów mają prawo
  do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

 

 1. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień,
  może prosić o przedłużenie terminu jej zwrotu.

 

 1. Każdy czytelnik wypożycza książki tylko na swoje nazwisko i nie może ich
  oddawać innym osobom.

 

 1. Do wypożyczalni wchodzi się bez jedzenia, zaś okrycia, teczki, torby itp.
  należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

 

 1. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
  Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi biblioteki.

 

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone dokumenty.
  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu), czytelnik
  zobowiązany jest do odkupienia nowej książki (innego dokumentu).
  Ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki, może przekazać inne
  materiały na rzecz biblioteki.

 

 1. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być oddane
  w ogłoszonym terminie przez wszystkich czytelników, tzn. uczniów, nauczycieli,
  pracowników administracyjnych szkoły oraz rodziców uczniów.

 

 1. W celu sprawnej i szybkiej obsługi czytelników wypożyczalni należy stosować się
  do uwag i poleceń nauczycieli biblioteki oraz dyżurnych z Koła Przyjaciół Biblioteki.
Skip to content