13 stycznia 2022

REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZGIERZU

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy
  administracyjni szkoły oraz rodzice uczniów.

 

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej,
  tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.
  Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie,
  albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są tylko na miejscu (w czytelni).

 

 1. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych,
  do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela biblioteki.

 

 1. Uczniom nie wolno korzystać z działu nauczycielskiego.

 

 1. Do czytelni wchodzi się bez jedzenia.
  Torby teczki, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

 

 1. Każdy odwiedzający wpisuje się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.

 

 1. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki (inne dokumenty)
  oddaje się nauczycielowi biblioteki lub odkłada na właściwe miejsce
  (w obecności nauczyciela biblioteki lub dyżurnego ucznia).

 

 1. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować.
  Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza nauczycielowi biblioteki.

 

 1. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.
  W przypadku zniszczenia uszkodzenia materiałów bibliotecznych
  czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów o równej wartości.
  Ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki, może przekazać inne
  materiały na rzecz biblioteki.

 

 1. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom
  w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.

 

 1. Czytelnia jest otwarta codziennie w czasie obecności w bibliotece
  dwóch nauczycieli biblioteki, z których jeden pełni dyżur w wypożyczalni
  biblioteki szkolnej.
Skip to content