RADA RODZICÓW – numer konta bankowego

Rada Rodziców założyła konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Zgierzu  o numerze

51 8783 0004 0031 5885 2000 0001

Na podstawie paragrafu 9 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców:
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
– ze składek rodziców,
– z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
– z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkolnego.

W związku z powyższym zachęcamy do bezpośrednich wpłat na konto z odpowiednim dopiskiem w tytule przelewu.

Skip to content