Otwarte zajęcia w okresie ferii zimowych 2023 r.

Otwarte zajęcia organizowane prze z Gminę Miasto Zgierz w okresie ferii zimowych 2023 r.

Terminy feryjnych zajęć otwartych:
Szkoła Podstawowa Nr 11 – 16.01.2023 – 20.01.2023 godz. 7:30 – 16:00
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 16.01.2023 – 20.01.2023 godz. 7:30 – 16:00
Szkoła Podstawowa Nr 12 – 23.01.2023 – 27.01.2023 godz. 7:30 – 16:00

Zapisy w sekretariatach placówek prowadzących zajęcia od 02.01.2023 – 10.01.2023.

Karta zgłoszenia dziecka

Ilość miejsc ograniczona ze względu na zasoby kadrowe i możliwości lokalowe placówek.
Informacje na temat programu zajęć otwartych oraz spraw organizacyjnych i formalnych, można
uzyskać w placówkach prowadzących zajęcia dla dzieci z terenu miasta Zgierza.

Plakat (pdf)

Skip to content