Organizacja szczepień w szkołach.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znajdują się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 
Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączony jest poniżej. Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.List Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   Wśród załączników znajdują się  także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.
Załączniki:

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Deklaracja na szczepienia
  3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
  6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
  7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
Skip to content