Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!
1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
To drugi już początek nowego roku szkolnego, inny niż w latach wcześniejszych, bo nadal w okresie trwającej pandemii COVID – 19.
Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi, przygotowanymi przez MEiN, MZ i GIS naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci i wszystkich pracowników szkoły.
1 września 2021 r. odbędą się jedynie spotkania uczniów z wychowawcami według następującego planu wchodzenia do szkoły i wychodzenia z niej oraz harmonogramu godzinowego:
8.30 – wejście od Placu Stu Straconych dla Rodziców z dziećmi z grup przedszkolnych 3, 4, 5-latków
– spotkanie 3,4-latków z wychowawcami w świetlicy szkolnej (część za segmentem);
– grupa 5-latków – świetlica ogólna;
8.30 – wejście od Placu Stu Straconych dla dzieci z grupy „0”, następnie wejście do szkoły i wyjście przez drzwi ewakuacyjne przy VIR – spotkanie w sali zabaw;
UWAGA!
Wszystkie spotkania z wychowawcami odbywają się (jeśli pogoda będzie słoneczna, ciepła):
– dla klas V – VI – na dziedzińcu szkoły,
– dla klas II – III – na boisku szkolnym.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – spotkania w klasach.
Klasy I i IV (niezależnie od warunków pogodowych) spotykają się w klasach, według następującego planu:
8.30 – pawilon klas starszych:
– IV a (s.7)
– IV b (pracownia plastyczna)
– VI b (s.1)
Uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym od strony dziedzińca wewnętrznego.
8.30 – pawilon klas młodszych:
– I a (s. 11)
– II a ( s.13)
– III a (s.16)
Uczniowie wchodzą i wychodzą od strony boiska szkolnego.
 
9.00 – pawilon klas starszych:
– V a (s.5)
– V c (s.2)
– III c (s.9)
Uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym od strony dziedzińca wewnętrznego.
 
9.00 – pawilon klas młodszych:
– I c (s. 17)
– II c (s.14)
– III b (s.12)
Uczniowie wchodzą i wychodzą od strony boiska szkolnego.
 
9.30 – pawilon klas starszych:
– IV c (s.4)
– V b (pracownia przyrodnicza)
– VI a (s.3)
Uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym od strony dziedzińca wewnętrznego.
 
9.30 – pawilon klas młodszych:
– I b (s.18)
– II b (s.15)
UWAGA!
UCZNIOWIE KLAS II – VI WCHODZĄ NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI SAMODZIELNIE!
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych:
– zachowanie odległości 1,5 – 2 metry,
– nie gromadzenia się,
– wchodzenia rodziców dzieci z grup przedszkolnych, klas pierwszych i czwartych w maseczkach,
– dezynfekowanie rąk.
POZOSTAŁYCH RODZICÓW PROSIMY O NIEWCHODZENIE NA TEREN SZKOŁY.
DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ!
Skip to content