Organizacja pracy szkoły od dnia 02.09.2020 r.:

Od 2 września 2020 r.  dla uczniów klas I – VI szkoła jest czynna od godz. 7.45.

Prosimy o nieprzychodzenie  i nieprzyprowadzanie dzieci przed wyżej wymienioną godziną.

 1. Grupy przedszkolne i uczniowie klas pierwszych – wchodzą i wychodzą wejściem od ul. J. Piłsudskiego.
 2. Uczniowie klas drugich i trzecich – wchodzą i wychodzą po skończonych zajęciach od strony boiska szkolnego.
 3. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych – wchodzą i wychodzą wejściem głównym od Placu Stu Straconych.

Dzieci zmieniają obuwie po wejściu na teren szkoły, natomiast okrycia wierzchnie zabierają do swoich klas. Każdy oddział ma  lekcje ( z wyjątkiem informatyki i w – f)  w jednej sali:

    1. pawilon klas młodszych:

sala 10 – grupa przedszkolna 3,4-latków,

sala 11 – kl. III A,

sala 12  – kl. II B,

sala 13 – kl.  I A,

sala 14 –  kl. I C,

sala 15 –  kl. I B,

sala 16 – kl.  II A,

sala 17 – kl. III C,

sala 18 – kl. III B

sala 19 – grupa przedszkolna 5-latków,

sala 20 – grupa 0

    1. pawilon klas starszych:

sala 1 – kl. VI D

sala 2 – kl. IV C

sala 3 – kl. VI C

sala 4 – kl.  V A

sala 5 – kl. IV A

sala 6 – kl. V B

sala 7 – kl. VI A

sala 8 – kl. VI B

sala 9 – kl. II C

pracownia przyrodnicza – kl. IV B

Przedstawiony wyżej plan rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 i harmonogram zajęć dydaktycznych od dnia 02.09.2020 uwzględnia stan na dzień 26.08.2020r.

Dyrekcja szkoły zastrzega możliwość zmian w zależności od bieżących komunikatów przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia  i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o systematyczne sprawdzania ewentualnych zmian zamieszczonych na stronie internetowej szkoły i Facebook.


Harmonogram zebrań  z Rodzicami (bez obecności dzieci) uczniów klas II, III, V, VI w dniu 02.09.2020 r.:

Klasa II a  – sala nr 16 – godzina  16.30

Klasa II b  – sala nr 11 – godzina  16.30

Klasa II c  – sala nr  9 – godzina  16.30

Klasa III a  – sala nr 13 – godzina  16.30

Klasa III b  – sala nr 19 – godzina  16.30

Klasa III c  – sala nr 20 – godzina  16.30

Rodzice uczniów klas II i III wchodzą wejściem ewakuacyjnym od ul. Pieczyraka, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym od strony ul. Pieczyraka lub od strony boiska szkolnego.

Klasa V a  – sala nr  5 – godzina  17.30

Klasa V b  – pracownia przyrodnicza  – godzina  17.30

Klasa VI a  – sala nr 8 – godzina  17.30

Klasa VI b  – pracownia plastyczna – godzina  17.30

Klasa VI c   – sala techniczna – godzina  17.30

Klasa VI d  – sala nr 1 – godzina  17.30

Rodzice uczniów  klas V, VI wchodzą: wejście od strony ul. J. Piłsudskiego wyjście: drzwiami ewakuacyjnymi przez dziedziniec

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych: zachowanie odległości 1,5 – 2 metry, nie gromadzenia się, wchodzenia  w maseczkach, dezynfekowanie rąk.

Skip to content