KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z możliwością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych/konsultacji od 25 maja 2020 r. zostały opracowane Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
Opracowane procedury opierają się na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i zostały dostosowane do warunków w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

Proszę o zapoznanie się z procedurami i wypełnienie oświadczeń
Dokumenty dostępne poniżej

Z poważaniem
Dorota Korczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Zgierzu

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA rodzica
ZGODA rodzica
OŚWIADCZENIE dot. przeprowadzenia rewalidacji na terenie szkoły

Skip to content