Harmonogram zebrań  z Rodzicami w dniu 02.09.2020 r.

Harmonogram zebrań  z Rodzicami (bez obecności dzieci) uczniów klas II, III, V, VI w dniu 02.09.2020 r.:

Klasa II a  – sala nr 16 – godzina  16.30

Klasa II b  – sala nr 11 – godzina  16.30

Klasa II c  – sala nr  9 – godzina  16.30

Klasa III a  – sala nr 13 – godzina  16.30

Klasa III b  – sala nr 19 – godzina  16.30

Klasa III c  – sala nr 20 – godzina  16.30

Rodzice uczniów klas II i III wchodzą wejściem ewakuacyjnym od ul. Pieczyraka, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym od strony ul. Pieczyraka lub od strony boiska szkolnego.

Klasa V a  – sala nr  5 – godzina  17.30

Klasa V b  – pracownia przyrodnicza  – godzina  17.30

Klasa VI a  – sala nr 8 – godzina  17.30

Klasa VI b  – pracownia plastyczna – godzina  17.30

Klasa VI c   – sala techniczna – godzina  17.30

Klasa VI d  – sala nr 1 – godzina  17.30

Rodzice uczniów  klas V, VI wchodzą: wejście od strony ul. J. Piłsudskiego wyjście: drzwiami ewakuacyjnymi przez dziedziniec

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych: zachowanie odległości 1,5 – 2 metry, nie gromadzenia się, wchodzenia  w maseczkach, dezynfekowanie rąk.

Skip to content