ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA w sprawie terminów rekrutacji

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem  określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego  do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz 2021/2022.

Skip to content