17 kwietnia, 2019

Samorząd szkolny

Alicja Zdziech – przewodnicząca
Karolina Szczepaniak – I zastępca
Milena Bukowska -II zastępca