9 lutego 2022

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2022/2023.

  • Terminy określa Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2022/2023.
  • Kryteria określa Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w terminach:

  • kontynuacja edukacji przedszkolnej: od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  • w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00
  • w postępowaniu uzupełniającym: od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 16:00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

DOKUMENTY:
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2022/2023

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW dotyczy naboru do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

Skip to content