23 marca, 2020

Klasa 4a

Informatyka
Instrukcja logowania na stronę z e-bookami dla klas 4, 5, 6 (pdf)
Przed rozpoczęciem pracy proponuję na Pulpicie otworzyć nowy Folder, gdzie będziesz zapisywał swoje prace, czyli pliki. Folder możesz nazwać Informatyka.


4. 15.04.2020

Programowanie w Scratchu.

1.Wyszukaj w Internecie informacje o Scratchu, np. Wikipedia.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz (lub skopiuj) adres https://scratch.mit.edu
    Otworzy się okno programu Scratch.

Twoja praca polega na powtórzeniu wiadomości dot. Scratcha: co to jest, do czego służy, z jakich elementów składa się okno programu , co to są bloki, itp.
Zaloguj się ,jeżeli chcesz poćwiczyć i zachować swoją pracę.

W dziale Pomysły skorzystaj z  Samouczków.

POWODZENIA 🙂


3. 08.04.2020 r.

Dlaczego czekam na wiosnę. Praca w MS Word i Paint.

Obejrzyj filmy:
1. Wstawienie kształtów.
2. Obramowania i tła strony.
3. Formatowanie obrazu.
4. Efekty tekstowe.

1.W dokumencie tekstowym Word napisz kilka zdań na temat „Dlaczego czekam na wiosnę”:
– dokument nazwij wiosna,
– w tytule Dlaczego czekam na wiosnę zastosuj WordArt, pamiętaj o efektach,
– w tekście głównym:
a) na początku akapitu wstaw inicjał wpuszczony, wysokość w 4 wierszach, czcionka Algerian
w kolorze niebieskim,
– tekst:
a) krój czcionki na Calibri,
b) rozmiar czcionki na 20 pkt,
c) kolor czcionki na niebieski,
d) interlinia na 1,5 wiersza,
e) obramowanie dowolne.
2. Rysunek wykonany w programie Paint ilustrujący tekst:
– plik nazwij ilustracja_do tekstu i zapisz w folderze Informatyka,
– ustaw rozmiar – 2000 pikseli w poziomie,
– wykorzystaj jak najwięcej narzędzi, pamiętaj o tle.
 Rysunek, skopiuj do dokumentu wiosna, wstaw u góry dokumentu po prawej stronie.
PAMIĘTAJ
, aby w trakcie pracy zapisywać dokument.

Obie prace wyślij do 15 kwietnia 2020 r. na adres sp1.www@onet.pl

Jeżeli masz kłopot z wykonaniem któregoś polecenia, obejrzyj jeszcze raz filmy zamieszczone na tej stronie oraz sprawdź materiały pomocnicze w klasach młodszych.


2. 01.04.2020

Idziemy do kina. Formatowanie notatki w MS Word.

1. Obejrzyj prezentację i filmy:
Na czym piszemy
Tworzenie akapitów
Użycie opcji pokaż wszystko 

2.Pobierz na dysk swojego komputera i zapisz w folderze Informatyka kartę pracy Notatka o filmie.
3.Wykonaj formatowanie:

– w pierwszym wierszu zmień krój czcionki na Arial, rozmiar czcionki na 22 pkt, kolor czcionki na zielony,
– zmień małe litery w tytule na WIELKIE LITERY,
– zmień krój reszty tekstu na Arial i powiększ czcionkę do 14 pkt,
– zmień kolor dwóch ostatnich wierszy na niebieski.
4. Zapisz zmiany w dokumencie.
5. Otwórz e-booka i pracując z kartą pracy zapoznaj się z rozdz. 5.2. Idziemy do kina (100-105 s.).

6. Następnie dokończ formatowanie:
– ustaw odstęp po pierwszym akapicie tekstu na 24 pkt,
– w drugim i trzecim akapicie ustaw interlinię na 1,5 wiersza,
– ustaw odstęp przed czwartym akapitem na 18 pkt,
– na początku akapitów wstaw wcięcia za pomocą klawisza Tab.
PAMIĘTAJ, aby w trakcie pracy zapisywać dokument.
Kartę pracy prześlij na adres:   sp1.www@onet.pl   do 7 kwietnia 2020 r.
Zapamiętaj:

Materiały pomocnicze:
Pobieranie pliku na dysk komputera i zapisywanie go w swoim folderze.

1. 25.03.2020
Obejrzyj prezentację Historia liczenia.

Przeczytaj rozdz. 1.2. Od abakusa… krótko o historii komputera (12-14 s.).
Wykonaj ćw. 1 s.14.
Napisz w dowolnym edytorze tekstu krótką notatkę na temat różnic między mechaniczną maszyną liczącą a komputerem. Pracę zapisz pod nazwą maszyny w swoim folderze.
Jeśli masz taką możliwość w Swoim edytorze tekstu, to w notatce zastosuj:
– na początku pierwszego zdania wcięcie (klawisz Tab),
– rozmiar czcionki – 16,
– krój czcionki – Arial,
– wstaw obramowanie,
– wstaw znak wodny – napisz swoje imię,
– wstaw kolor strony.
PAMIĘTAJ, aby w trakcie pracy zapisywać dokument.
Pracę prześlij na adres:   sp1.www@onet.pl
Klasa 4a przesyła ćwiczenie do 1 kwietnia 2020 r.
Pomoc:

  • Na ocenę dodatkową:
    Wykonaj ćw. 3 s. 14
    Klasa 4a przesyła ćwiczenie do 1 kwietnia 2020 r.